::::  مصريين سات  ::::

:::: مصريين سات :::: (http://www.masryn.com/vb/index.php)
-   قسم برامج الحماية (http://www.masryn.com/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   اكثر من 50 موقع لفحص الملفات المشكوك فيها اون لاين (http://www.masryn.com/vb/showthread.php?t=27620)

essamco 08-11-2009 01:12 AM

اكثر من 50 موقع لفحص الملفات المشكوك فيها اون لاين
 
[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]بسم الله الرحمن الرحيم [/SIZE][/FONT][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Avast[/SIZE][/FONT]
[URL="http://onlinescan.avast.com/"][U][SIZE=4][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#22229c]http://onlinescan.avast.com/[/COLOR][/FONT][/SIZE][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Filterbit[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.filterbit.com/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.filterbit.com/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Fortinet [/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.fortiguardcenter.com/anti...s_scanner.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.fortiguardcenter.com/anti...s_scanner.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Microsoft Malware[/SIZE][/FONT]
[URL="https://www.microsoft.com/security/portal/submit.aspx"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]https://www.microsoft.com/security/portal/submit.aspx[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]


[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]ThreatExpert[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.threatexpert.com/filescan.aspx"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.threatexpert.com/filescan.aspx[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Kaspersky en ligne virus scanner[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.kaspersky.com/virusscanner"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.kaspersky.com/virusscanner[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]McAfee FreeScan[/SIZE][/FONT]
[URL="http://fr.mcafee.com/root/mfs/default.asp"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://fr.mcafee.com/root/mfs/default.asp[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Panda ActiceScan 2.0[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.pandasecurity.com/activescan/index/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.pandasecurity.com/activescan/index/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Symantec Security Check[/SIZE][/FONT]
[URL="http://security.symantec.com/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://security.symantec.com/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]BitDefender Scanner en ligne [/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Trend Micro HouseCall[/SIZE][/FONT]
[URL="http://housecall.trendmicro.com/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://housecall.trendmicro.com/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]ActualResearch RegFreeze[/SIZE][/FONT][/CENTER]

[CENTER][URL="http://www.actualresearch.com/rf_onlinescan.php"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.actualresearch.com/rf_onlinescan.php[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]AHNLAB MyV3[/SIZE][/FONT]
[URL="http://global.ahnlab.com/global/products/myv3.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://global.ahnlab.com/global/products/myv3.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]ArcaBit Analyse en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://arcaonline.arcabit.com/scanner.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://arcaonline.arcabit.com/scanner.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Clamav en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.gietl.com/test-clamav/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.gietl.com/test-clamav/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Emsisoft en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.emsisoft.com/en/software/ax/?scan=1"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.emsisoft.com/en/software/ax/?scan=1[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Eset Analyse en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.eset.com/onlinescan/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.eset.com/onlinescan/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]ewido (AVG) en ligne avec Spyware Scanner de nettoyage ou de suppression[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.ewido.net/en/onlinescan/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.ewido.net/en/onlinescan/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]F-Secure Online Scanner[/SIZE][/FONT]
[URL="http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]DoxDesk[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.doxdesk.com/parasite/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.doxdesk.com/parasite/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]FaceTime / XBlock X-Cleaner [/SIZE][/FONT]
[URL="http://research.sunbelt-software.com/Submit.aspx"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://research.sunbelt-software.com/Submit.aspx[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Hauri LiveCall[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www2.globalhauri.com/html/onl...l_service.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www2.globalhauri.com/html/onl...l_service.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]JoeBox[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.joebox.org/submit.php"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.joebox.org/submit.php[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Jotti's Malware Scan[/SIZE][/FONT]
[URL="http://virusscan.jotti.org/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://virusscan.jotti.org/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Kaspersky Virus Scanner[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.kaspersky.com/scanforvirus"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.kaspersky.com/scanforvirus[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Norman Sandbox[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.norman.com/microsites/nsic/Submit/en"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.norman.com/microsites/nsic/Submit/en[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]PC Pitstop[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.pcpitstop.com/antivirus/AVLoad.asp"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.pcpitstop.com/antivirus/AVLoad.asp[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Sunbelt Malware Sandbox[/SIZE][/FONT]
[URL="http://research.sunbelt-software.com/Submit.aspx"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://research.sunbelt-software.com/Submit.aspx[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Tenebril online Spyware Scanner[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.tenebril.com/scanner/main_scan.php"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.tenebril.com/scanner/main_scan.php[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Université de Victoria Adware[/SIZE][/FONT]
[URL="http://helpdesk.uvic.ca/security/adw...are_check.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://helpdesk.uvic.ca/security/adw...are_check.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]VirSCAN.org[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.virscan.org/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.virscan.org/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]VirusChief[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.viruschief.com/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.viruschief.com/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]VirusTotal en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.virustotal.com/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.virustotal.com/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Virus.Org Rogue[/SIZE][/FONT]
[URL="http://scanner.virus.org/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://scanner.virus.org/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Windows Live OneCare[/SIZE][/FONT]
[URL="http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]ZoneAlarm Online Spyware Scanner[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.zonealarm.com/store/*****...try=US&lang=en"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.zonealarm.com/store/*****...try=US&lang=en[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]AHNLAB MyV3 Real-Time Scan[/SIZE][/FONT]
[URL="http://global.ahnlab.com/global/products/myv3_rts.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://global.ahnlab.com/global/products/myv3_rts.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]AHNLAB MySpyZero[/SIZE][/FONT]
[URL="http://global.ahnlab.com/global/products/myspyzero.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://global.ahnlab.com/global/products/myspyzero.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Athentium commande à la demande[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.commandondemand.com/eval/cod/codie.htm"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.commandondemand.com/eval/cod/codie.htm[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]


[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Bestand[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.anti-virus.by/check/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.anti-virus.by/check/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]CA eTrust virus scanner[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.ca.com/us/securityadvisor...info/scan.aspx"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.ca.com/us/securityadvisor...info/scan.aspx[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]CA eTrust PestScan[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.ca.com/us/securityadvisor/pestscan/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.ca.com/us/securityadvisor/pestscan/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Guanghua (VirusChina)[/SIZE][/FONT]
[URL="http://viruschina.com/include/mfzxsd.asp"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://viruschina.com/include/mfzxsd.asp[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]


[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Kingsoft Qing Duba en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://shadu.duba.net/"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://shadu.duba.net/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]NetEase 163.com[/SIZE][/FONT]
[URL="http://tech.163.com/Other/virus/1/online(1"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://tech.163.com/Other/virus/1/online(1[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]).[/SIZE][/FONT][/CENTER]


[CENTER][SIZE=4][FONT=Comic Sans MS]QQ Centre[/FONT][/SIZE]
[URL="http://safe.qq.com/cgi-bin/tso/show_scan"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://safe.qq.com/cgi-bin/tso/show_scan[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Sanlen sécurité Antiunknown[/SIZE][/FONT]
[URL="http://online.sanlen.com/free.htm"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://online.sanlen.com/free.htm[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]Sky.net.cn Scan en ligne[/SIZE][/FONT]
[URL="http://pfw.sky.net.cn/scan.html"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://pfw.sky.net.cn/scan.html[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

[CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]MKS Skaner On-Line[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.anti-virus.by/check"][U][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#22229c]http://www.anti-virus.by/check[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/URL][/CENTER]

متعود عالجرح 17-11-2009 04:01 AM

[SIZE="4"][COLOR="Purple"]يعطيك العافية ياغالي[/COLOR][/SIZE]

ابو عبدالرحمن 17-11-2009 04:21 PM

شكرا جزيلا اخى على هذه الموسوعه من المواقع الجميله

والتى لها اهمية بالغه

ابوشهههاب 17-11-2009 05:46 PM

يعطيك العافية ياغالي

Elgamal2009 20-11-2009 07:43 AM

مشكوووووووووور

رجب ابوغانم 23-11-2009 03:01 AM

بارك الله فيك اخى الكريم واصل ابداعك

Hazem Ahlawy 27-11-2009 09:22 AM

تستحق كل الشكر والتقدير اخى الكريم

sollom 28-11-2009 08:50 AM

[COLOR="Blue"][SIZE="5"]تسلم ايدك يا غالى على المواقع الجميله

والموضوع مثبت للاهميه[/SIZE][/COLOR]

khaled_603 28-11-2009 10:10 PM

الف شكر يا غالي

عصفورة 13-12-2009 05:28 AM

[SIZE="5"][COLOR="Red"]تسلم ايدك يا غالى[/COLOR][/SIZE]


الساعة الآن 11:54 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصريين سات و جميع المواضيع و المشاركات المكتوبه لا تعبر عن وجهة نظر الموقع وإنما عن وجهة نظر الاعضاء